αποφέρω

αποφέρω
αποφέρω, απέφερα βλ. πίν. 217

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀποφέρω — Bis Acc. pres subj act 1st sg ἀποφέρω Bis Acc. pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αποφέρω — (AM αποφέρω) νεοελλ. φέρω ως εισόδημα, αποδίδω ως κέρδος αρχ. μσν. 1. αποκαθιστώ, αποζημιώνω 2. ( ομαι) καρπώνομαι αρχ. Ι. 1. αποκομίζω, μεταφέρω από κάποιο μέρος σε άλλο 2. (για άνεμο) απωθώ 3. επαναφέρω 4. παραδίδω κάτι που έχει ζητηθεί 5.… …   Dictionary of Greek

  • αποφέρω — απόφερα, φέρνω εισόδημα, αποδίνω: Η επιχείρηση δεν είχε αποφέρει τα κέρδη που υπολόγιζαν …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀπενηνεγμένα — ἀποφέρω Bis Acc. perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀπενηνεγμένᾱ , ἀποφέρω Bis Acc. perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀπενηνεγμένᾱ , ἀποφέρω Bis Acc. perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποφέρεσθε — ἀποφέρω Bis Acc. pres imperat mp 2nd pl ἀποφέρω Bis Acc. pres ind mp 2nd pl ἀποφέρω Bis Acc. imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποφέρετε — ἀποφέρω Bis Acc. pres imperat act 2nd pl ἀποφέρω Bis Acc. pres ind act 2nd pl ἀποφέρω Bis Acc. imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποφέρῃ — ἀποφέρω Bis Acc. pres subj mp 2nd sg ἀποφέρω Bis Acc. pres ind mp 2nd sg ἀποφέρω Bis Acc. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπενεγκαμένων — ἀποφέρω Bis Acc. aor part mid fem gen pl ἀποφέρω Bis Acc. aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπενεγκάμενον — ἀποφέρω Bis Acc. aor part mid masc acc sg ἀποφέρω Bis Acc. aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπενεγκάντων — ἀποφέρω Bis Acc. aor part act masc/neut gen pl ἀποφέρω Bis Acc. aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”